Informatie

EPA-W/U Label (woningbouw & utiliteit)


De Europese regelgeving verplicht gebouweigenaren per 1 januari 2008 een Energieprestatiecertificaat te overleggen bij verkoop, verhuur of renovatie van een gebouw. Het energieprestatiecertificaat wordt meestal energielabel genoemd. Op een Energielabel staat de energie index vermeld. Deze index is een getal waarmee de energetische kwaliteit (energiezuinigheid van het gebouw) op uniforme wijze wordt vastgelegd. Voor het label worden de gebouwschil en de gebouwgebonden installaties onder standaardcondities meegenomen.


Wanneer een energielabel?


Bij verkoop en verhuur van een woning of bedrijfspand.


Maatwerkadvies

Het EPA Maatwerkadvies is een gedetailleerd en nauwkeuriger advies waarin ook wordt gekeken naar het daadwerkelijke gebruik. Er wordt in detail gekeken naar de besparingsmaatregelen en er wordt onder andere een energiebalans opgesteld. Dit geeft een nauwkeuriger beeld van de mogelijke energiebesparende oplossingen, investeringen en terugverdientijden.


Wanneer een maatwerk advies voor bedrijven?


Bij organisaties waarbij de energie voornamelijk gaat naar klimaatbeheersing (bijvoorbeeld kantoren) en bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 aardgas per jaar.

Subsidie

Ter bevordering van het energiezuinig wonen en werken, heeft de overheid energiesubsidies en fiscale regelingen in het leven geroepen. Deze subsidies bieden financieel voordeel en verlagen de kosten. A.H. Duynker adviseert op het gebied van onderstaande subsidie mogelijkheden.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)


Investeerders in projecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbaar gas kunnen gebruik maken van de SDE. Daarmee ondersteunt het ministerie ondernemers en particulieren die energie produceren op een manier die het milieu nauwelijks belast. Het gaat om projecten die nog net niet uit de kosten komen zonder geld van de overheid.

Locale Subsidies


Ook provincies, regio’s en gemeenten zijn op dit vlak actief. Door de verschillende nationale, provinciale, regionale en gemeentelijke regelingen te ‘stapelen’ kunt u meer voordeel behalen. Met A.H. Duynker weet u precies voor welke subsidieregelingen, op de verschillende niveaus, u in aanmerking komt.

Investeringsaftrek


De investeringsaftrek is o.a. bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Hierdoor leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. De EIA subsidieert bijvoorbeeld ook die advieskosten waarbij het advies leidt tot investeringen die op de Energielijst vermeld staan.